ធាតុ 0

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី ZJP-70A ចាក់ឬស

ប្រភេទ:

ការពិពណ៌នា

 ស៊េរីម៉ាស៊ីនបូមធូលី ZJP-70A ចាក់ឬស
                                                                                                                                      ម៉ាស៊ីនបូមធូលី ZJP-70A 1ស ១

 

សារីុ សម្ពាធអាកាសធាតុ ល្បឿនបូម (អិល / អេស) Diff.Permiss នៅតម្លៃលើស Dia ចូល / ចេញ។ (មម) ថាមពលម៉ូទ័រ (គី) ម៉ាស៊ីនបូមទឹកបញ្ច្រាសបញ្ចប់
pa តូរ។ pa តូរ។
ZJP-70A ៥? / ទំហំ> ១០-2 ៥? / ទំហំ> ១០-4 70  ៥? / ទំហំ> ១០3 30 80/50 1.1 2H-15 ។