ទីតាំង​របស់​អ្នក : ទំព័រដើម > បង្ហាញផលិតផលបង្ហាញផលិតផល

  • អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវខាងលិចកម្មករជៀជាំងតៃចូចេជាំង
  • អ៊ី​ម៉ែ​ល​:sales@roots-vacuum-pumps.com
ផ្លូវកម្មករខាងលិចស្រុកចូវជាំងទីក្រុងតាយចូវខេត្តចឺជាំងអ៊ីម៉ែល៖sales@roots-vacuum-pumps.com
រក្សាសិទ្ធិឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុនហេងលីម៉ាស៊ីនបូមធូលីអិលធីឌីរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។